Arbrå Fiskevårdsförening - En riktig fiskeupplevelse.

 

Vi finns nu också på facebook. Sök upp oss genom gruppen "Fiska i Arbrå - Arbrå FVF"

 

LILLSJÖN och STUGSJÖN
 
Lillsjön och Stugsjön är nu öppen för fiske.
Planteringar kommer ske regelbundet hela sommaren i Lillsjön.
Dygnskort/Årskort inkl P&T är det som gäller.
 
 
 

(2020-01-13, uppd 2020-04-12 pga covid-19)

  ÅRSMÖTET INSTÄLLT

Detta pga Covid-19. Årsmötet planeras i slutet av året. 

MOTIONER: (1st) För beslut på årsmötet.

Till årsmötet i Arbrå fvf söndag 22 mars.

 

Motion angående att värna om ett mer hållbart fiske, även för gädda.

 

Då gäddan är den absolut viktigaste predatorfisken i våra vatten samt vår mest populära sportfisk så är det viktigt att värna om des bestånd och då framförallt de stora exemplaren.

Med anledning av detta så yrkar jag på att årsmötet beslutar

att max antal gäddor per kort och dag regleras till 3 st.

att max.måttet på gädda regleras till 80 cm.

Varje förslag bör beslutas var för sig.


INFORMATIONSBLAD för år 2020 kan du ladda ner här.

KARTA över alla fiskevatten inom ARBRÅ FVF kan du ladda ner här.