Arbrå Fiskevårdsförening - En riktig fiskeupplevelse.

 

Vi finns nu också på facebook. Sök upp oss genom gruppen "Fiska i Arbrå - Arbrå FVF"

 

INFO om LILLSJÖN och STUGSJÖN
 
Utifrån majoritetsbeslut av styrelsens medlemmar så kommer ingen premiär arrangeras i år på så vis som det brukar göras. Däremot kommer fiskeförbudet att gälla tom onsdag 20 maj, sedan upphör det. Vilket gör att fiske är tillåtet från torsdag 21maj och framåt.
Vi kommer INTE att sälja kort på plats, utan detta får fiskaren själv inhandla på våra ombud, iFiske.se eller med swish.
 
Dessa regler gäller dock perioden 21 maj - 24 maj:
1spö per person.
3fiskar per kort (omlösen OK)
Endast dygnskort inkl P&T, 100kr/dygn.
Ungdomar gratis som alltid.
 
fom. måndag 25maj gäller de "vanliga reglerna" och då även årskorten.
 
...och tänk på det! visa varandra respekt. Håll avståndet till varandra.
 
SKITFISKE på er!

(2020-01-13, uppd 2020-04-12 pga covid-19)

  ÅRSMÖTET INSTÄLLT

Detta pga Covid-19. Årsmötet planeras i slutet av året. 

MOTIONER: (1st) För beslut på årsmötet.

Till årsmötet i Arbrå fvf söndag 22 mars.

 

Motion angående att värna om ett mer hållbart fiske, även för gädda.

 

Då gäddan är den absolut viktigaste predatorfisken i våra vatten samt vår mest populära sportfisk så är det viktigt att värna om des bestånd och då framförallt de stora exemplaren.

Med anledning av detta så yrkar jag på att årsmötet beslutar

att max antal gäddor per kort och dag regleras till 3 st.

att max.måttet på gädda regleras till 80 cm.

Varje förslag bör beslutas var för sig.


INFORMATIONSBLAD för år 2020 kan du ladda ner här.